logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest poniedziałek, 16 września 2019 godzina

Dla pacjenta

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta03.11.2015

Zintegrowany Informator Pacjenta


ZIP Zarejestruj się z ZIP Zaloguj się

 

 

Szanowni Państwo,
Zintegrowany Informator Pacjenta to nowoczesny, stale aktualizowany, dostępny w Internecie poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia - łatwy w użytkowaniu i przyjazny. Poza częścią ogólnodostępną, proponuje wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do własnego konta zdrowotnego, w którym można znaleźć dane o swoim leczeniu, wykonanych badaniach, zapisanych lekach i ich kosztach od 2008 roku. Naszym celem jest udostępnienie systemu ZIP jak największej liczbie użytkowników. Zachęcam Państwa do korzystania z Informatora i zakładania własnego konta w ZIP. Zapewniam, że portal Zintegrowanego Informatora Pacjenta będzie naszym wspólnym miejscem spotkań.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich użytkowników systemu ZIP, obecnych i przyszłych

 

p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dariusz Ruczyński

 

Gdzie można założyć konto w ZIP?

 • Siedziba ZOW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, Infolinia
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, ul. Konstytucji 3 Maja 7, tel. 94 346 52 27, tel. 94 346 52 28
 • Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, tel. 91 397 18 39, tel. 91 391 17 00
 • Mobilne stanowiska ZIP - zobacz Harmonogram mobilnego ZIP.

Zaproś mobilne stanowisko do siebie!

ZIP - ogólnopolski serwis internetowy

System zintegrowany z aktualną bazą NFZ, przekazany internautom do użytkowania 1 lipca 2013 roku. Jest dostępny pod adresem zip.nfz.gov.pl i składa się:

 • z części ogólnodostępnej, dla wszystkich
 • z części dostępnej tylko po zalogowaniu się, dla posiadaczy konta w ZIP.

Kto może mieć konto w ZIP?

 •  Konto w ZIP może założyć dla siebie osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.
 •  Konto w ZIP może również założyć dla siebie osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.
 •  Konto w ZIP można założyć dziecku (funkcja dostępna od grudnia 2013 r.). Login i hasło do konta dziecka wydawane są temu z rodziców/ opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (zgłoszenie do ubezpieczenia jest w przypadku dzieci jedyną dostępną dla NFZ metodą weryfikacji) Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonych: matkę/ojca/ babcię/ dziadka/ współmałżonka rodzica dziecka/ opiekuna prawnego - w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Założenie konta dla dziecka jest poprzedzone założeniem konta osobie dorosłej, o ile takiego konta ta osoba jeszcze nie ma..

Jak uzyskać konto w ZIP?

 •  Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane przez uprawnionych pracowników NFZ, w siedzibie Oddziału w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie oraz w punkcie obsługi w Pyrzycach. Informacje na koncie w ZIP dostępne są po upływie 24 godzin od aktywowania konta.
 •  Login i hasło mogą być wydawane także przy mobilnym stanowisku - zobacz harmonogram jego pracy. Osobom, które zechcą skorzystać z tej możliwości zalecamy wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie -zobacz zakładkę Zarejestruj się w ZIP. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna, ale znacznie przyśpiesza wydawanie danych dostępowych! Wypełniony i zatwierdzony wniosek rejestrowy (nie trzeba go drukować) czeka w systemie do dnia osobistego odbioru loginu i hasła - wtedy należy mieć przy sobie dokument wskazany we wniosku (dowód osobisty lub paszport).
 •  Od września 2014 roku login i hasło do ZIP można uzyskać korzystając z podpisu elektronicznego.              Jak to zrobić? Zobacz komunikat z dnia 24.09.2014

Jakie są korzyści z założenia konta w ZIP?

 • Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.
 • Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń.
 • Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.
 • Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało.
 • Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.

 

 

Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza!