logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest poniedziałek, 16 września 2019 godzina

Dla świadczeniodawcy \ SZOI - System Zarządzania Obiegiem Informacji

Rejestracja w Portalu SZOI


Uprzejmie informujemy, że zarówno świadczeniodawcy jak i oferenci ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają obowiązek podpisać umowę upoważniającą do korzystania z SZOI, będącego Portalem NFZ.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji w Portalu SZOI:

 1. Umowa upoważniająca do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. Formularz rejestracyjny:
  formularz dla świadczeniodawców/podwykonawców
  formularz dla aptek/punktów aptecznych
 3. Oświadczenie administratora (pobierz)

Ważne!

 

Podpisany formularz rejestracyjny (1 egzemplarz) , podpisane dwa egzemplarze umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI oraz oświadczenie administratora (1 egzemplarz) należy przekazać osobiście (w godz. od 8:00-16:00) lub listownie do:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, pokój 212 (2 piętro), 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Po dostarczeniu powyższych dokumentów podmiot zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym ZOW NFZ i zostaną mu przekazane dane dostępowe (login i hasło) do Portalu Świadczeniodawcy SZOI.
Dane te zostaną przekazane drogą mailową lub bezpośrednio wydane osobie składającej dokumenty rejestracyjne w ZOW NFZ - w zależności od opcji wybranej w formularzu rejestracyjnym.

 

Wskazówki dotyczące wypełnienia druku „Umowa"

 

Pozycji : „umowa nr" i „zawarta w Szczecinie w dniu" nie należy wypełniać .
Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.
Umowa powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki (reprezentacja wynikająca z Wpisu do Rejestru Wojewody, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.)

 

Jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego ZOW NFZ:

 • Anna Kwiatkowska, tel. 91 425 11 93, e-mail: anna.kwiatkowska@nfz-szczecin.pl
 • Izabela Sienkiewicz, tel. 91 425 11 93, e-mail: izabela.sienkiewicz@nfz-szczecin.pl
 • Monika Skrobiranda, tel. 91 425 11 78, e-mail: monika.skrobiranda@nfz-szczecin.pl

 

Informacje dotyczące korzystania z Portalu SZOI

 1. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne (pobierz)
 2. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez świadczeniodawców i podwykonawców (pobierz)
 3. Instrukcja - Portal SZOI (03.12.2010)
 4. Wniosek o odblokowanie konta (pobierz)
 5. Wniosek o odblokowanie konta zablokowanego w wyniku błędnie wprowadzonego hasła (pobierz)
 6. Wniosek o zawieszenie konta (pobierz)
 7. Wniosek o wygenerowanie nowego hasła do Portalu SZOI (pobierz)