tlo_head_p.gif (9090 bytes)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin

tel. (091) 425-10-00
fax. (091) 425-11-88

Wydział do Spraw Służb
Mundurowych
Al. 3 Maja 25/27
70-215 Szczecin

tel. (091) 441-58-09
fax. (091) 812-03-08
Delegatura w Koszalinie
ul. Monte Cassino 9
75-414 Koszalin

tel. (094) 34-65-226
fax. (094) 34-15-422

Nowe zasady refundacji pieluchomajtek i pieluch anatomicznych
w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ


Od 01.04.2003 Refundacja pieluchomajtek i pieluch anatomicznych dla ubezpieczonych w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ odbywa się na podstawie karty zaopatrzenia pacjenta oraz wniosku o przyznanie ww. środków pomocniczych, który jest ważny do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, na jaki środek pomocniczy został zalecony. Wniosek wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci, którzy korzystali już ze środków pomocniczych, powinni byli otrzymać karty na adres domowy. Karty te przesyła lub dostarcza świadczeniodawca, który zaopatruje pacjenta w dany środek.

Osoby, które nie otrzymały karty do końca marca b.r. lub po raz pierwszy będą korzystać z refundacji pieluch, powinny się zgłosić wraz z wnioskiem i dowodem ubezpieczenia do siedziby Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 pok. 007 lub do Oddziału w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 9 pok. 303 (w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30), lub przesyłać wniosek i kserokopię dowodu ubezpieczenia do Oddziału w Szczecinie (Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych); karta zaopatrzenia wraz z wnioskiem zostaną wtedy pacjentowi odesłane.

Od 01.04.2003 roku karta zaopatrzenia pacjenta jest własnością ubezpieczonego i jest dokumentem niezbędnym przy zakupie pieluchomajtek i pieluch anatomicznych.

Wniosek o przyznanie pieluchomajtek lub pieluch anatomicznych może być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tylko tym pacjentom, którzy przebywają w środowisku zamieszkania.

W przypadku leczenia pacjentów w placówkach lecznictwa zamkniętego wnioski o przyznanie ww. środków pomocniczych nie mogą być realizowane, ponieważ zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatnie niezbędne środki pomocnicze w tym pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o przyznanie pieluchomajtek lub pieluch anatomicznych będzie przyjęty do realizacji w przypadku jego prawidłowego wypełnienia wraz z wpisanym kodem jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD 10.

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy

e-mail: koszur@nfz-szczecin.pl

tel. (091) 425 11 45

STRONA GŁÓWNA ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

STRONY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA