Kompleksowa ochrona mienia Zachodniopomorskiego OW NFZ

dodano: 09.01.2009

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Arkońska 45     71-470  Szczecin 

o g ł a s za
przetarg nieograniczony na:

 

kompleksową ochronę mienia Zachodniopomorskiego OW NFZ
(kod CPV: 79714000-2)

 


treść ogłoszenia o przetargu >>>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>
załącznik nr 2 do SIWZ >>>
załącznik nr 3 A do SIWZ >>>
załącznik nr 3 B do SIWZ >>>
załącznik nr 4 do SIWZ >>>
Formularz oferty A >>>
Formularz oferty B >>>© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003