Złóż wniosek o kartę EKUZ przez internet

dodano: 24.01.2008 .


Celem uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osoby ubezpieczone w ZOW NFZ mogą składać wnioski o wydanie kart także za pośrednictwem internetu.

 

W tym celu należy:

1. wypełnić wniosek oraz oświadczenie. Proszę naprowadzić kursor i nacisnąć lewy klawisz myszki, a po wyświetleniu formularza wydrukować go, wypełnić, podpisać i zeskanować (zapisać w formacie jpg);

2. zebrać komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne dla każdej z osób, której wydanie karty będzie dotyczyć- tu link. Proszę zeskanować je i dołączyć do wniosku;

3. komplet dokumentów czyli wypełniony wniosek oraz dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne proszę wysłać na adres: ekuz@nfz-szczecin.pl

Pracownicy ZOW NFZ sprawdzą prawidłowość wypełnionego wniosku oraz kompletność i aktualność załączonych dokumentów i wystawią kartę EKUZ.

O proponowanym terminie odbioru karty EKUZ lub też ewentualnych brakach w dokumentacji zostaniecie Państwo powiadomieni zwrotną pocztą elektroniczną po wysłaniu dokumentów.

Przybycie w zaproponowanym terminie gwarantuje minimalny czas oczekiwania na uzyskanie karty.

Karty EKUZ należy odebrać osobiście, okazując dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.

W celu odbioru należy udać się do siedziby ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 parter
po prawej stronie od wejścia, w sali obsługi. Po przybyciu należy się zgłosić do pracownika informacji, który wskaże właściwe stanowisko.

W przypadku odbierania kart za osoby trzecie należy posiadać ważne upoważnienie.

 

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003