Diagnostyka pogłębiona mammografia - wynik.

Ekran jest dostępny po naciśnięciu przycisku na ekranie 'Diagnostyka pogłębiona mammografia - dodawanie' lub przycisku na ekranie 'Mammografia - wyszukiwanie diagnostyki pogłębionej' przy rekordzie wybranej osoby.

Jest kolejnym krokiem w procedurze wprowadzania nowego badania. Służy do wprowadzania informacji o badaniach w etapie diagnostyki pogłębionej i ich wynikach. Etap ten jest podzielony na dwa: badania uzupełniające i biopsje. System umożliwia zatwierdzenie i rozliczenie osobno tych dwóch części.

Pojawia się ekran podzielony na dwie sekcje:

  1. Dane osoby (nie do edycji):
  2. Zakładka z wynikiem mamografii z etapu podstawowego:

Przyciśniecie przycisku powoduje weryfikację i w przypadku prawidłowych i kompletnych danych zapis wprowadzonych informacji w bazie. Informuje o tym odpowiedni komunikat wyświetlając równocześnie numer nadany przez system temu badaniu. 

Aby wycofać się z tego ekranu (bez zapisu) i powrócić do punktu wyjścia - ekranu 'Mammografia - wyszukiwanie diagnostyki pogłębionej' można przycisnąć przycisk .

W górnej prawej części ekranu znajdują się łącza:

W stopce od lewej znajduje się nazwa świadczeniodawcy oraz imię i nazwisko zalogowanego użytkownika a od prawej wersja systemu.