Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
System Numerowania Recept Lekarskich

dodano: 10.06.2005

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 roku w sprawie recept lekarskich, druki recept wydrukowane przed 1 października 2004 roku, będzie można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2005 roku.

Od 1 lipca 2005 roku ZOW NFZ będzie refundował leki wydane na podstawie:

  • ważnej recepty wystawionej przed 1 lipca br. na drukach nienumerowanych ,
  • recepty RUM ,
  • recepty numerowanej.

Świadczeniodawcom, którzy zawarli umowę kontraktową na świadczenia zdrowotne z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, numer PIN i hasło uprawniające do wygenerowania zakresów numerów recept ze strony internetowej (www.nfz-szczecin.pl), zostanie przesłane pocztą.

Lekarze indywidualni, posiadający umowy z ZOW NFZ na wystawianie recept na leki refundowane dla rodziny (pro familia) i dla siebie (pro auctore) oraz dla pacjentów przyjmowanych w praktykach indywidualnych lub w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zawarły kontraktu na świadczenie usług medycznych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, aby przystąpić do systemu numerowania recept lekarskich, powinni zarejestrować się na stronie internetowej ZOW NFZ (Rejestracja w Systemie Numerowania Recept Lekarskich), wydrukować wypełniony formularz i przesłać go pocztą do Wydziału Gospodarki Lekami, ZOW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Lekarze nie posiadający dotąd umowy na wystawianie recept na leki refundowane, poza formularzem wypełniają również wniosek o umowę. Oba wydruki przesyłają pocztą do Wydziału Gospodarki Lekami, ZOW NFZ,
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

W przypadku lekarzy indywidualnych - numer PIN i hasło, umożliwiające samodzielny wydruk recept ze strony internetowej ZOW NFZ lub wygenerowanie zamówienia do drukarni, zostaną przesłane pocztą na adres domowy lekarza.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE oraz możliwość korzystania z Rejestracji w Systemie Numerowania Recept Lekarskich, dostępne będą na stronie internetowej ZOW NFZ po 15.06.2005 r.

Hanna Chilman-Olszanowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami ZOW NFZ
e-mail: apteki@nfz-szczecin.pl
tel. (091) 425 10 40, 425 10 34.

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003