logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest poniedziałek, 16 września 2019 godzina

Nasz oddział NFZ \ Podstawy prawne

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnejRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1440

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2013 poz. 1248
Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji  Pobierz

Zał. nr 2

 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Pobierz
Zał. nr 3  Wykaz świadczeń gwarantowanych położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 4  Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 5  Wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji
Pobierz


2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1442
Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1413
Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 2  Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 3  Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych
oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku chemioterapii oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 5  Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 6  Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne (dz. u. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) z rozpoznaniami według ICD-10. Pobierz


3. Leczenie szpitalne


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 październik 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1441
Zał. nr 1 Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Część I. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej. Str. 6-61
Część II. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia. Str. 62-64

Pobierz
Zał. nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń. Str. 65-107
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1520
Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych  Pobierz
Zał. nr 2 Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach sprowadzanych
z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne (dz. u. z 2008 r.
nr 45, poz. 271, z późn. zm.) z rozpoznaniami według ICD-10
Pobierz
Zał. nr 3 Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  Pobierz
Zał. nr 4
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń
 
Pobierz


4. Rehabilitacja lecznicza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1522
Zał. nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  Pobierz
Zał. nr 2 Skala oparta na skali Rankina  Pobierz
Zał. nr 3 
Wykaz procedur medycznych według klasyfikacji ICD-9 oraz wykaz jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10 opisujących świadczenia gwarantowane w rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych
 
Pobierz
Zał. nr 4   Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji  Pobierz


5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. 2013 poz. 1610

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1386.

Zał. nr 1

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 2 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 3 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych w izbie przyjęć oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 4   Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 5 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Pobierz

Zał. nr 6 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń

Pobierz

Zał. nr 7
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Pobierz6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej Dz.U. 2014 poz. 960
Zał. nr 1 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Pobierz

Zał. nr 1 Wyroby medyczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym
Pobierz
Zał. nr 2
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w zakładzie opiekuńczym
Pobierz
Zał. nr 3
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego1) pielęgniarską opieką długoterminową domową
Pobierz
Zał. nr 4
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Pobierz


7. Leczenie stomatologiczneZał. nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 2
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 4
Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji
 
Pobierz
Zał. nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji
 
Pobierz
Zał. nr 6
Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 7 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 8 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki oraz warunki ich realizacji
 
Pobierz
Zał. nr 9 Wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 10 Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 11
Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych
Pobierz


8. Leczenie uzdrowiskowe

zał. nr 1 Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową                                                   
Pobierz 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 14 (wskazania i przeciwwskazania)
Zał. nr 1 Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 
Pobierz 
Zał. nr 2 Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji uzdrowiskowej w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Pobierz  

Zał. nr 1 warunki realizacji świadczeń gwarantowanych                                                                                     
Pobierz

Załącznik

Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu

Pobierz


9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1565.
Zał. nr 1 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Pobierz


10. Ratownictwo medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1176
Zał. nr 1 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, udzielanych przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego Pobierz
Zał. nr 2 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, udzielanych przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego  Pobierz
Zał. nr 3
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, udzielanych przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego  Pobierz


11. Opieka paliatywna i hospicyjna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1347
Zał. nr 1 Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Pobierz
Zał. nr 2
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Pobierz


12. Świadczenia wysokospecjalistyczne


Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz


13. Programy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1505 

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji Pobierz


14. Leki i wyroby medyczne


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.66

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.42