logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest poniedziałek, 16 września 2019 godzina

Dla pacjenta

Dokumentacja medyczna


03-09-2015

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.09.2015 - 30.11.2015
1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kopii wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

I kwartał 2015
4054,89 zł7,71 zł
0,77 zł
7,71 zł

 

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
Zobacz